การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก […]

“นิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ” รร.วัดเขมาภิรตาราม

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ , […]

บรรยากาศการอบรม การใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge (รุ่น 2)

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ […]

การเผยแพร่ความรู้ด้าน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 4.0

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]