อบรมวิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้และฝึกปฎิบัติจริงทั้งการเขียนโปรแกรม […]

เตรียมพบกับ!! การอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ครั้งนี้ […]

ฤกษ์งามยามดี DIRI ทำพิธีบวงสรวงการปรับปรุงอาคารสถาบันฯ

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ดร.ณัฐวรพล […]

!! พบกันแน่นอน กับโครงการ DD (บัณฑิตพันธุ์ใหม่)

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรราชมงคลพระนครและผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต หลักสูตรอบรมระยะสั้น […]

อัพเดทล่าสุดสำหรับการอบรมซ่อมบำรุงหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

อัพเดทล่าสุดสำหรับการอบรมซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ ในยุคการแพร่ระบาดของโควิด 19 เตรียมพบกับหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non […]

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณภายในอาคาร ห้องปฏิบัติการ และบริเวณจุดที่มีการสัมผัสเป็นประจำ […]

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด19)

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้มีมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า ไวรัส (โควิด 19) […]