ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านหุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอน

Posted Posted in Uncategorized

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านหุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 22-25 […]