อบรมสัมมนา

อบรมโปรแกรมสร้างแบบจำลอง (FlexSim)

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “โปรแกรมสร้างแบบจำลอง ของกระบวนการผลิต (FlexSim)” ในวันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร