ข่าวประสัมพันธ์

กิจกรรม เปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ Engineering RMUTP Open house 2020

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering RMUTP Open house 2020) โดยมี ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด มีอาจารย์ , นักเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  โรงเรียนโยธินบูรณะ ฯลฯ ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม ทั้งนี้บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้นำรถติดตั้งอุปกรณ์สอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ร่วมแสดงกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ด้วย