ข่าวประสัมพันธ์

ร่วมงานวันสถาปนา 15 ปี มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)