ข่าวประสัมพันธ์

อัพเดทล่าสุดสำหรับการอบรมซ่อมบำรุงหุ่นยนต์

อัพเดทล่าสุดสำหรับการอบรมซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ ในยุคการแพร่ระบาดของโควิด 19 เตรียมพบกับหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non -Degree) วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้แน่นอนค่ะ