ข่าวประสัมพันธ์

ฤกษ์งามยามดี DIRI ทำพิธีบวงสรวงการปรับปรุงอาคารสถาบันฯ

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชระบูล คณบดีและคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง บริษัทผู้รับจ้างปรับปรุงอาคาร ร่วมทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าทำการปรับปรุงอาคารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ