ข่าวประสัมพันธ์

อบรมวิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้และฝึกปฎิบัติจริงทั้งการเขียนโปรแกรม การฝึกควบคุม การสั่งการ  และซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 13-17 และ 27-31 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4309 หรือ www.rmutpmooc.org