ข่าวประสัมพันธ์

“รถยนต์ไฟฟ้า”มทร.พระนครประหยัดพลังงาน-ไม่ก่อมลพิษ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ คมชัดลึก ในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานต้นแบบเป็นรถคันแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) มีชื่อว่า “สายฟ้า” เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความพิเศษของ “รถสายฟ้า”

ประหยัดพลังงาน ไม่ก่อมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ

มีโครงสร้างที่ทำจากเหล็กซึ่งนำมาดัด

ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเมื่อแบตเตอรี่หมดสภาพ

ไม่ใช้สารเคมีช่วยในการทำความเย็น

อนุญาตให้ผู้ขับขี่ชั่วคราวผ่านแอพพลิเคชั่นได้

การยืนยันสิทธิ์ขับขี่รถยนต์โดยการตรวจสอบเส้นเลือดดำในนิ้วมือ (Finger Vein)