ข่าวประสัมพันธ์

การแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงข่าวกับคุณสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด (SATHAPORN ESTATE) ในหัวข้อ การขยายธุรกิจครั้งสำคัญของ SATHAPORN ESTATE (สถาพร เอสเตท) พร้อมเผยทิศทางกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจ ปี 2561 พร้อมร่วมพูดคุยกับตัวแทนพันธมิตรที่สำคัญของสถาพรอันได้แก่

 – คุณพงษ์วุฒิ แสงประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ B2B บริษัทพานาโซนิค แมแนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

– รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อฺธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)

– คุณธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัทพลังงานมหานคร จำกัด (EA ANYWHERE) 

– คุณนิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ๊อกซ์ 24 จำกัด

ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางคิดเห็นที่ตรงกันกับทางบริษัทสถาพร ในเรื่องของการรีไซเคิลขยะเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในยุคปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ