จัดไปตามคำเรียกร้อง Solid Edge รุ่น 4 มาแล้วค่าาาา

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 […]

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร “การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed Reality”

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม “พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ […]

โครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ […]

ภาพบรรยากาศ “การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve”

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม “การพัฒนาความรู้ระบบ AI […]

ภาพบรรยากาศ “การอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์”

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์” […]

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

   สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน […]

ภาพบรรยากาศการอบรม “การพัฒนาแอปพลิเคชัน VR AR และ MR เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR […]