ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม พัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ อุตสาหกรรม S-CURVEHUB

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม พัฒนาต่อยอด […]

การจัดฝึกอบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotics and Automation System

Posted Posted in อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมหลักสูตร Robotice and […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “หุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอน”

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอน ครั้งที่ […]

การฝึกอบรม Digital Technology เพื่อรองรับการเป็น Digital University

Posted Posted in อบรมสัมมนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น Digital […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี […]

มทร.พระนคร จับมือ ETDA ขับเคลื่อนกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซยุคดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร […]

การประชุมหารือระหว่างสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ กับ Ataco

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ พร้อมด้วยคณะวิศวกร สถาบันฯ […]