ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Industrial Robot Programming

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมการเขียรโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19-20 […]

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม […]

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน […]

มทร.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล วิทยากรบรรยายโดย […]

“ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO”

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Thailand […]

พิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย […]

เยี่ยมชมศุนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์   และ ดร.ณัฐวรพล […]