Uncategorized

อีก 12 วัน เตรียมพบกับ โครงการอบรมในสถานะการณ์ COVID-19

อีก 12 วัน เตรียมพบกับโครงการอบรม ในยุคการแพร่ระบาด โคโรน่าไวรัส (COVID-19) สถาบันสหวิทยการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ปรับรูปแบบ โครงการอบรมการใช้ซอฟแวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 3 สู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ การฝึกอบรมจะเป็นการสอนสด (Live Streaming) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม  (ผู้เข้าอบรมจะได้รับสิทธิ์ Download โปรแกรมไปติดตั้ง เมื่อผ่านการประเมินความรู้เบื้องต้น )