นวัตกรรมและองค์ความรู้

 มารู้จัก IOT (Internet of Things) ระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ (RMUTP Mooc)

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เทคนิคขั้นตอนการเปลี่ยนระบบการผลิตแบบ Maual ไปเป็นระบบอัตโนมัติ

 

 

 

KM องค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล (RVM)

ทดสอบเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) , Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ที่นี้   

          

“Robot”

 

 AI : Artificial Intelligence

อาลีบาบา (Alibaba.com)

“ทางรอดของอุดมศึกษาไทย” 

มารู้จัก“Smart Farm”

ผลการจัดอันดับขีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2561 IMD World Competitiveness 2018

Block chain

 

 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล:พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21

 

 

 CryptoCurrency

 

“Google” 

 

Amazon คืออะไรกันแน่ “กาแฟ” หรือ “เว็บไซต์”

 

มหาวิทยาลัยจะ “สูญพันธุ์” จริงหรือเจ้าคะ

 

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

Get to know Fintech

 

 What is cloud computing

 

Industrial Robot Selections