ติดต่อเรา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค

Digital Interdisciplinary and Robotics Institute; DIRI

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

โทร. 02-665-3777 , 02-665-3888 ต่อ 6191 , 6192  Email : diri@rmutp.ac.th