ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

อาจารย์ธีรเชษฐ์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร […]

สถาบันฯ ร่วมกิจกรรม บดินทรเดชานนท์นิทรรศน์ 66 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกิจกรรมบดินทรนนท์นิทรรศน์ […]

สถาบันฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้แก่นักเรียน

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้ กระบวนการและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ […]

สถาบันฯ ร่วมจัดกิจกรรม “แนะให้แนว ตัวตนที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” รร.บางบัวทอง

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนว ในหัวข้อ “แนะให้แนว […]

สถาบันฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯ และบุคลากร

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรเชษฐ์ (สุวัสส์) […]