สถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเข้าตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ  […]

สถาบันฯ เปิดให้บริการเช่าห้องฝึกปฏิบัติ

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดให้บริการเช่าห้องฝึกปฏิบัติ , ห้องคอมพิวเตอร์ […]

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้บริการห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ให้บริการห้องปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ ในจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ […]

วิศวะกรสถาบันฯ พัฒนาความรู้โปรแกรม Solid Edge 

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

บุคลากรกลุ่มงานวิศวะกร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 […]

งานบริการวิชาการ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คนใหม่

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย […]

สถาบันฯ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดนิทรรศการทางเทคโนโลยี ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ […]