ครุภัณฑ์ให้เช่า (รถยนต์)

รถยนต์ 6 ล้อ ตู้ทึบ

รถบรรทุก 6 ล้อ ประกอบด้วย

 • ตู้ขนาด 2 x 6 x 4 เมตร(กxยxส)
 • ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU
 • โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง
 • ตู้พร้อมชั้นสำหรับวางของ
 • ด้านข้างของตู้ทึบสามารถเปิดได้ 1 ด้าน
 • มีบันไดขึ้น-ลง ได้ 3 ทาง พร้อมประตูฉุกเฉิน
 • ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 12 kVA
อัตราค่าเช่า 5,000 บาท /วัน   (ครึ่งวัน 3,000 บาท)

รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนอุตสาหกรรม 4.0

รถติดตั้งอุปกรณ์การสอน ลักษณะบรรทุก 6 ล้อ ประกอบด้วย

 • ตู้ขนาด 2 x 6 x 4 เมตร(กxยxส)
 • ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ FESTO MPS System 203 Basic
 • ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ FESTO MPS Robot Station
 • ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ Basic Pneumatic Training
 • ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU
 • โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง
 • ด้านข้างของตู้ทึบสามารถเปิดได้ 1 ด้าน
 • มีบันไดขึ้น-ลง ได้ 3 ทาง พร้อมประตูฉุกเฉิน
 • ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 12 kVA
อัตราค่าเช่า 20,000 บาท /วัน   (ครึ่งวัน 10,000 บาท)