ข่าวประสัมพันธ์

บรรยากาศการอบรม การใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge (รุ่น 2)

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 2 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ฟังก์ชั่นต่างๆของโปรแกรม Solid Edge จาก Siemens ซึ่งโปรแกรมมีความสามารถด้านการออกแบบ การขึ้นชิ้นงานจริง มีการทำงานที่สะดวกและรวดเร็ว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ เกศภิญโญมณี  วิทยากรจากบริษัทพรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจอาทิเช่น บริษัท สยามโปรเพลท จำกัด, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , Grow Develop Co., Ltd , Wood Metal Co.,Ltd. รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการสถาบันฯ