สถาบันฯ ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววัง สุขสันต์ร่วมใจ”

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววัง สุขสันต์ร่วมใจ” เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย […]

กลับมาอีกครั้งสำหรับ  หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์และงานอุตสาหกรรม!!

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน […]

หนึ่งความคิดเห็นของท่าน สู่หลักสูตรที่ต้องการ 

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรอบรม ที่ท่านมีความสนใจ […]

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจ PLC & HMI มาถึงแล้ว!!

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PLC […]

สถาบันฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคลากรในสถาบันฯ […]

“การพัฒนาช่างเทคนิคสู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ผู้มีทักษะด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ผู้มีทักษะด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” […]