ข่าวประสัมพันธ์

เปิดตัวสถาบันฯ “งานวันวิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันวิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมนำอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีร่วมสาธิตให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยมี พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้สถาบันฯ ได้รับความสนใจจากผู้บัญชาการโรงเรียน บุคลากรหน่วยงานของรัฐ นักเรียนช่างฝีมือทหารและบุคคลภายนอกเป็นอย่างมาก  ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร