ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันฯ เปิดอบรม Solid Edge รุ่น 3

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่น 3 ในวันที่ 27-30 เมษายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (2303) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เวลา 08.30-16.30 น. *ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2563 *ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 ค่ะ