ข่าวประสัมพันธ์

แม้โควิด-19 จะมา แต่การอบรม (ออนไลน์) เจ๋ง ๆ  DIRI ยังมี

 

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ราชมงคลพระนคร หรือ DIRI เปิดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรม Zoom มีบุคลากรจากภาครัฐ และอุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าอบรม เช่น โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  Thai-Nichi Institute of Technology และบริษัท ไทยมิตซูวา โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 เมษายนนี้  โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ที่น่าสนใจมีมากมาย ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ Line: @diri.rmutp                                                                                                       * ทุกโครงการสามารถเรียนได้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone)