ข่าวประสัมพันธ์

เตรียมพบกับ!! การอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ครั้งนี้ โดยมีหัวข้อหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ ความรู้เบื้องต้นของการทำงาน Robotics  เรียนรู้การเชื่อมต่อเพื่อสั่งการหุ่นยนต์ Robot Creation with URDF ROSฯลฯ นำทีมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AR , VR และระบบ ROS  แล้วพบกันวันที่ 1 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 ณ เดอะศาลายา The Salaya Live Fun Venue จ.นครปฐม สอบถามได้ที่  02-8876635 , 091-0912869 หรือ  https://bit.ly/3futX7v                                                   *กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมอีกครั้ง