ข่าวประสัมพันธ์

มาร่วมพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing กัน!!

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรียนรู้เชิงปฏิบัติการความรู้ทางด้าน AI ในระบบ Deep learning , การพัฒนาระบบ AI และ Image Processing ฯลฯ นำทีมโดยวิทยากร ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมจะแบ่งออกเป็น 6 รุ่น
รุ่นที่ 1 8-9 ก.ค 63
รุ่นที่ 2 14-15 ก.ค 63
รุ่นที่ 3 16-17 ก.ค 63
รุ่นที่ 4 21-22 ก.ค 63
รุ่นที่ 5 23-24 ก.ค 63
รุ่นที่ 6 30-31 ก.ค 63 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถสอบถามได้ที่ 087-3767786 คุณแป้ง หรือ https://docs.google.com/…/1vbSLNd8OM3GDz5qImyLJ3HqKDb2…/edit