ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Solid Edge รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ”โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge” รุ่นที่ 4
ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รบกวนให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม ตามมาตรการของภาครัฐ ระยะเวลาการอบรมวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง 2303 ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   แผนที่ : https://goo.gl/maps/cu7jMVDG1wyimoDa9
*ผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป