ข่าวประสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ การอบรม “Solid Edge” รุ่นที่ 4

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 4 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม Solid Edge จาก Siemens ซึ่งโปรแกรมมีความสามารถด้านการออกแบบ การขึ้นชิ้นงานจริง มีการทำงานที่สะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนในการผลิต Product ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเชาว์วรรธน์ ครุฑทิน  วิทยากรจากบริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าอบรม ประกอบด้วย บริษัท โอ.อี.เอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด , วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ , K&M Medical Instrument Co.,Ltd. รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ