การให้เช่าพื้นที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301)

ห้องฝึกอบรมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 25 ที่นั่ง มีเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน 2 ตัว เครื่องจ่ายภาพ (Projector) 1 เครื่อง และจอโทรทัศน์ 55 นิ้ว 1 เครื่อง  พื้นที่ขนาด 81 ตร.ม.

ราคา 6,000 บาท/วัน              (ครึ่งวัน 3,500 บาท)

ห้องฝึกปฏิบัติระบบหุ่นยนต์ (401)

ห้องฝึกระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์(ROS) พร้อมหุ่นยนต์เคลื่อนอัตโนมัติ 30 ตัว และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 12 ที่นั่ง มีเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน 2 ตัว เครื่องจ่ายภาพ (Projector) 1 เครื่อง และจอโทรทัศน์ 55 นิ้ว 1 เครื่อง  พื้นที่ขนาด 81 ตร.ม.

ราคา 10,000 บาท/วัน            (ครึ่งวัน 5,500 บาท)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (303)

ห้องฝึกอบรมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 35 ที่นั่ง มีเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน 2 ตัว เครื่องจ่ายภาพ (Projector) 1 เครื่อง และจอโทรทัศน์ 55 นิ้ว 2 เครื่อง พื้นที่ขนาด 121.5 ตร.ม.

ราคา 7,500 บาท/วัน              (ครึ่งวัน 4,000 บาท)

ห้องฝึกปฏิบัติระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (404)

ห้องฝึกอบรมระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมพร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 18 ที่นั่ง มีเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน 2 ตัว เครื่องจ่ายภาพ (Projector) 1 เครื่อง และจอโทรทัศน์ 55 นิ้ว 2 เครื่อง  พื้นที่ขนาด 121.5 ตร.ม.

ราคา 11,000 บาท/วัน           (ครึ่งวัน 6,000 บาท)

ห้องฝึกปฏิบัติระบบปัญญาประดิษฐ์ (201)

ห้องฝึกระบบปัญญาประดิษฐ์(AI) พร้อมหุ่นยนต์ทำงานประสานกับมนุษย์(COBOT) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 6 ที่นั่ง มีเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน 2 ตัว เครื่องจ่ายภาพ (Projector) 1 เครื่อง และจอโทรทัศน์ 55 นิ้ว 1 เครื่อง  พื้นที่ขนาด 81 ตร.ม.

ราคา 12,000 บาท/วัน     (ครึ่งวัน 6,500 บาท)

ห้องสัมมนาวิชาการ (204)

ห้องสำหรับกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ หรือถ่ายทอดสัญญาณ (Live Streaming) รองรับผู้เข้าร่วม 50 ที่นั่ง มีเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน 2 ตัว เครื่องจ่ายภาพ (Projector) 1 เครื่อง หน้าจอขนาด 150 นิ้ว โทรทัศน์ (LED TV) 65 นิ้ว โทรทัศน์ (LED TV) 55 นิ้ว อย่างละ 1 เครื่อง มีเวทีสำหรับผู้บรรยาย และอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต ชนาดพื้นที่ 121.5 ตร.ม.

ราคา 11,000 บาท/วัน      (ครึ่งวัน 6,000 บาท)