พี้นที่ว่างให้บริการเช่า

ห้องสำนักงานพร้อมห้องประชุม (402)

พื้นที่ใช้สอยขนาด 81 ตารางเมตร พร้อมด้วย

 • ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน 8 ชุด
 • ตู้ใส่เอกสาร 6 ช่อง (ฝาตู้แบ่งส่วนบน-ล่าง)
 • ห้องประชุมรองรับได้ถึง 18 ที่นั่ง
 • มีโทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง พร้อมไม่โครโฟนตั้งโต๊ะ 4 ตัว
 • ติดเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 ส่วน
 • รวมค่าสาธารณูปโภค
อัตราค่าเช่า 25,000 บาท/เดือน

 

 

ห้องพี้นที่ว่าง ชั้น 1  ด้านหน้าตึก

พื้นที่ว่างมีขนาใช้สอย 22.63 ตรม. พร้อมด้วย

 • เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
 • เต้ารับไฟฟ้า จำนวน 3  จุด
 • ก๊อกน้ำสำหรับชำระล้าง จำนวน  1 จุด
 • ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค
อ้ตราค่าเช่า 6,500 บาท/เดือน