สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ตัวแทนสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ […]

การเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ด้วยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันจันทร์ […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Industrial Robot Programming

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมการเขียรโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19-20 […]