ภาพบรรยากาศ การอบรม “Solid Edge” รุ่นที่ 4

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ […]

DIRI ร่วมกับ วิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมฯ

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

จัดไปตามคำเรียกร้อง Solid Edge รุ่น 4 มาแล้วค่าาาา

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 […]

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร “การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed Reality”

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม “พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ […]