ข่าวประสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ 3 ในการนี้  ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอแนวคิดการจัดทำโครงการบูรณาการภาครัฐของผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ 3 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Buttercup ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวส เทิร์น แจ้งวัฒนะ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ TDGA