ข่าวประสัมพันธ์

การประชุมร่วมกับภาคเอกชน

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนา สถาบันฯ กับ Mr. Steven Huang Jianzhou (VP Huawai ) เมื่อ วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการ บริษัท Huawai Technologies (Thailand)