ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์, อบรมสัมมนา

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าอบรม หลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์, อบรมสัมมนา

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าอบรม หลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1 […]

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ตัวแทนสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ […]