ข่าวประสัมพันธ์

จัดไปตามคำเรียกร้อง Solid Edge รุ่น 4 มาแล้วค่าาาา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่น 4 ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 (2302) ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.30-16.30 น. * ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge วันที่ 20 ตุลาคม 2563   **ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563