ข่าวประสัมพันธ์

ด่วน!! โอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้สัมผัสและใช้งานจริงกับหุ่นยนต์ AI

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตร AI and Image Processing for Robotics ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ , หลักการทำงานของเครื่องจักร (Machine learning) , หลักการเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning) รวมทั้งฝึกปฏิบัตจริงกับหุ่นยนต์ 1 ท่านต่อหุ่นยนต์  1 ตัว ฯลฯ สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://bit.ly/2PUbvwH