ข่าวประสัมพันธ์

ประมวลภาพการอบรม AI for Industry 4.0 (ระบบออนไลน์)

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรม “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0”(AI Industry 4.0) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน และสามารถประยุกต์ใช้งาน ระบบประมวลผลภาพ (Image processing) โดยใช้ระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Machine Vision and Image Processing using Deep Learning process) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์และ Machine Vision บริษัท สยามโปรเพลท จำกัด และ บริษัท เอสพี วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด มาให้ความรู้เรื่อง ภาษา Python และไลบรารี่ การจัดการรูปภาพ OpenCV , ความรู้เกี่ยวกับ AI และ Deep Learning เบื้องต้น , การฝึกปฏิบัติการทำ Deep Learning ด้วยข้อมูล mnist โดยใช้ Colab ของ Google , การทดลองสร้าง Deep Learning Classification Model , การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 300 ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)