ข่าวประสัมพันธ์อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการฯ จัดอบรม AI for Industry 4.0 (ออนไลน์) ฟรีสำหรับทุกท่าน

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม Online ในหัวข้อ “AI for Industry 4.0” (ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0) เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งาน ระบบประมวลผลภาพ (Image processing) โดยใช้ระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Machine Vision and Image processing using Deep Learning process) โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ , หลักการทำงานของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) , กระบวนทำการสอนระบบ สำหรับระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Deep Learning Training) , การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาพ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/2V6t7Ir หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535