ข่าวประสัมพันธ์

อบรมฟรี!!!Online โปรแกรม PLC สำหรับทุกท่าน

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจการเขียนโปรแกรม PLC & HMI ระดับพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ Basic Instruction (Timer, Counter ,Comparator , Move) , The SIMATIC 1500 Overview , Hardware & Device Configuration , PLC Structure & Addressing , Transfer Function (Download / Upload ) , Introduction to WinCC RT Advance , WinCC Runtime Advance , ทดลองเขียนโปรแกรม PLC-HMI ควบคุมสถานีทั้ง 3 สถานี เป็นต้น การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่  https://bit.ly/3q8YEXn  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-8588-535 , 089-8810-404