ข่าวประสัมพันธ์

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจ PLC & HMI มาถึงแล้ว!!

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจการเขียนโปรแกรม PLC & HMI ระดับพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ Basic Instruction (Timer, Counter ,Comparator , Move) , The PLC Program Overview (SIMATIC 1500) , Hardware & Device Configuration , Introduce to Software TIA , PLC Structure & Addressing , Transfer Function (Download / Upload ) , Introduction to WinCC RT Advance , WinCC Runtime Advance , PLC&HMI Basic Level , Math Function (ADD ,SUB ,MUL ,DIV ,CALULATE ,INC ,DEC) เป็นต้น การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ณ โมริโนะ กรีนฮิลล์ รีสอร์ท (Morino Greenhills Resort) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่  https://bit.ly/3xznIc1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 092-237-9393 (คุณส้ม) **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม