ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันฯ ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววัง สุขสันต์ร่วมใจ”

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววัง สุขสันต์ร่วมใจ” เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๕  ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์