ข่าวประสัมพันธ์

กลับมาอีกครั้งสำหรับ  หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์และงานอุตสาหกรรม!!

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์และงานอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ และสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานระบบ AI ด้วยวิธี Deep learning กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอุตสาหกรรม , การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้เทคนิค Deep Learning , การนำ Deep Learning สำหรับงาน Machine Vision , โปรแกรมสำหรับสร้าง Deep learning , การเขียนโปรแกรมคัดแยกสินค้า , การเขียนโปรแกรมตรวจสอบสินค้าผิดปกติ , การเชื่อมต่อผ่าน TCP protocol กับอุปกรณ์ภายนอก  ฯลฯ  ได้รับเกียรติวิทยากรจาก SP VISION TECHNOLOGY CO., LTD. ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Deep Learning และ Machine Vision การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 , 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565  ณ  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/35yM3Vc  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-665-3888 ต่อ 6191 , 6192  **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม