ข่าวประสัมพันธ์

อบรมฟรี!! การสร้างระบบควบคุมและจัดการพลังงาน สำหรับโรงเรือนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IIoT

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับสังคมเมือง หลักสูตร“การออกแบบกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์จากโปรแกรมจำลองเสมือนจริง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสร้างระบบควบคุมและประยุกต์การจัดการพลังงานสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะหรืออาคารอัจฉริยะด้วยระบบ IIoT โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องของ Introduction to  IoT และ IIoT , เทคโนโลยี M2M (Machine to Machine) และ IoT (Internet of Things) , การใช้งาน Modbus Protocol สำหรับติดต่อสื่อสารกับเครื่องมือวัด , การอ่านค่าจากหน่วยความจำ และ ตัวแปรสำหรับ PLC , การออกแบบระบบแสดงผลหน้าจอบนอุปกรณ์แสดงผล HMI , การแสดงผลข้อมูลจากเครื่องมือวัดด้วย Web browser และ Mobile application , การสร้างระบบควบคุมและสั่งงานผ่านระยะไกล ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท E-Power Service CO.,LTD. จัดอบรมระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3KlJdnC หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-665-3888 ต่อ 6191 , 6192 **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร