ข่าวประสัมพันธ์

คณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์และแขนกลอัตโนมัติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์ธีรเชษฐ์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์และแขนกลอัตโนมัติสำหรับการผลิตเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมลงนามบันทึกการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงานใหญ่บริษัท Dobot  (Dobot Headquarter) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า BYD, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกวางโจว (Guangzhou City Polytechnic), วิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านการขนส่งทางรางเมืองกวางโจว (Guangzhou Railway Polytechnic), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนใต้ (South China University of Technology) และมหาวิทยาลัยชื่อดังของสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งอื่น ๆ  นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย โดยการศึกษาดูงานและการเยี่ยมชมจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งในการพัฒนาแนวทางการการจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร