อัพเดทล่าสุดสำหรับการอบรมซ่อมบำรุงหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

อัพเดทล่าสุดสำหรับการอบรมซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ ในยุคการแพร่ระบาดของโควิด 19 เตรียมพบกับหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non […]

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณภายในอาคาร ห้องปฏิบัติการ และบริเวณจุดที่มีการสัมผัสเป็นประจำ […]

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด19)

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้มีมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า ไวรัส (โควิด 19) […]

Coming Soon!!การซ่อมบำรุงหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรราชมงคลพระนครและผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่านเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต หลักสูตรอบรมระยะสั้น […]

สถาบันฯ เปิดอบรม Solid Edge รุ่น 3

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 […]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน […]