กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 4.0

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]

การประชาสัมพันธ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]

ประมวลภาพการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge (รุ่น 1)

Posted Posted in อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ […]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการกับทางสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 […]

“ราชมงคลพระนคร” ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทพรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ […]