ข่าวประสัมพันธ์

เยี่ยมชมศุนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์   และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับเกรียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ ชั้น 34 – 39 G-Tower ถนนพระราม 9 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561