ข่าวประสัมพันธ์

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ  โดยมีบุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก