ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันฯ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดนิทรรศการทางเทคโนโลยี ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของนักเรียน ” ทั้งนี้สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้นำรถติดตั้งอุปกรณ์การสอน (Mobile Training) ให้นักเรียนและผู้สนใจได้ลองฝึกปฏิบัติจริง , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) , เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน เป็นอย่างดี ณ ลานกีฬาสุขศรีการประชาร่วมใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566