ข่าวประสัมพันธ์

วิศวะกรสถาบันฯ พัฒนาความรู้โปรแกรม Solid Edge 

บุคลากรกลุ่มงานวิศวะกร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม Solid Edge จาก Siemens โปรแกรมการออกแบบไฟฟ้าเบื้องต้น  (Solid Edge Electrical Routing Course)  มีการทำงานที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการผลิต Product และทำให้การออกแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอิสระพงศ์ เหมาะพิชัย  วิทยากรจากบริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ (301) สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ศูนย์พระนครเหนือ

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร