ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้บริการห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ให้บริการห้องปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ ในจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบเครื่องประดับ 1  จัดการเรียนการสอนโดย อาจารย์กรกช สัมฤทธิ์ ทุกวันพุธ ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (303) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร