ข่าวประสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ Up Skill ,Re Skill ,Start up เพื่อการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ Up Skill ,Re Skill ,Start up เพื่อการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตคัตติ้งทูลล์และสามารถนำไปรับใช้ในการทำงานเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติโดยวิทยากรจาก ผู้บริหารบริษัท ดับบลิว. พี.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย พร้อมด้วยคณะและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร